منوی جهلمین همایش شیمی
 
A very basic Superfish menu example
 
  راهنمای ثبت نام      
 
 
 
 

اشخاص حقیقی و حقوقی میتوانند ضمن مراجعه به بخش " ثبت نام" در سایت همایش و ثبت اطلاعات شخصی با ارسال درخواست کتبی به دبیرخانه همایش به همراه تصویر فیش واریزی نسبت به قطعیت ثبت نام خود اقدام نمایند.