منوی جهلمین همایش شیمی
 
A very basic Superfish menu example
 
  - کمیته اجرایی      
 
 
 
 

دبیر کمیته اجرایی:
* خانم مهندس نهال سالاری
   رییس اداره آزمایشگاه، رنگ و پوشش  نیروگاه سیکل ترکیبی فارس
 
اعضا:
* آقای مهندس سید علی ضیغمی جهرمی
     مدیر نیروگاه سیکل ترکیبی فارس
* آقای مهندس مهدی اسماعیل زاده
       مدیر امور شیمی نیروگاه سیکل ترکیبی فارس
* آقای مهندس مسعود سالمی
   رییس اداره فناوری اطلاعات شرکت مدیریت بهره برداری تولید برق فارس
* آقای سید محمد حسین مدرسی راد
   رییس اداره روابط عمومی شرکت مدیریت بهره برداری تولید برق فارس
* آقای مهندس رضا دیهیم
   کارشناس شیمی و محیط زیست دفتر مهندسی شرکت تولید برق جنوب فارس
* آقای مهندس علی پاکویی
   رییس اداره شیفت شیمی نیروگاه سیکل ترکیبی کازرون
* خانم مرضیه ده بزرگی