منوی جهلمین همایش شیمی
 
A very basic Superfish menu example
 
  کمیته علمی      
 
 
 
 

 * کمیته علمی:
* دبیرکمیته:

-  آقای مهندس مهدی اسماعیل زاده


* اعضا کمیته:

- آقای دکتر محمود پیکری

- آقای مهندس علی اصغر چهره عالم

- آقای مهندس ابوالفضل نوده فراهانی

- آقای مهندس حمیدرضا گودرزی

- آقای مهندس حمید کاظم زاده

- آقای مهندس غلامرضا شکارچی

- آقای مهندس رضا دیهیم

- آقای مهندس محسن عسکری

- خانم مهندس مهسا حسینی نژاد

- خانم دکتر ندا طاهری

- خانم مهندس نهال سالاری