منوی جهلمین همایش شیمی
 
A very basic Superfish menu example
 
  مخاطبین چهلمین همایش شیمی      
 
 
 
 

مخاطبین همایش:
* متخصصین و صاحبنظران حوزه های شیمی، خوردگی و کنترل آن، تصفیه آب و پساب
* نیروگاه ها و مراکز علمی و پژوهشی
* مدیران بنگاه­های اقتصادی و تولید کنندگان
* اساتید و دانشجویان