منوی جهلمین همایش شیمی
 
A very basic Superfish menu example
 
  محورهای چهلمین همایش شیمی      
 
 
 
 

محور های همایش:

*مدیریت و بهینه سازی مصرف آب در نیروگاه ها

* کنترل شیمیایی و خوردگی در تجهیزات نیروگاهی و حفاظت از آنها

* تصفیه آب و پساب صنعتی و بهداشتی

* سوخت و روغن

* رنگ و پوشش های حفاظتی 

* شیمی و محیط زیست

* طرح و بررسی مشکلات نیروگاهی