منوی جهلمین همایش شیمی
 
A very basic Superfish menu example
 
  اهداف چهلمین همایش شیمی      
 
 
 
 

اهداف برگزاری همایش:

1- طرح و بررسی مشکلات حوزه شیمی نیروگاه ها و هم گرایی در جهت حل مسائل موجود


2- ایجاد بستر مناسب جهت ارتباط متخصصین، پیمانکاران، دانشگاهیان و تامین کنندگان کالا و خدمات درحوزه شیمی نیروگاهی


3- آشنایی با توانمندی پیمانکاران ،تامین کنندگان و متخصصین با برگزاری جلسات هم اندیشی، نمایشگاه جانبی و کارگاه های آموزشی


4- مرور تجربیات گذشته جهت پیشگیری از بروز مشکلات و حوادث در آینده