منوی اصلی
 
A very basic Superfish menu example
  مدارک و تقدیر نامه های شرکت تولید برق فارس
 

   
   
تقدیرنامه موفقیت شرکت در ارتقای عملکرد و کسب رتبه سوم ارزیابی عملکرد سال 89 شرکت های تولید
  لوح تقدیر واحد برتر آمار واطلاعات در ارزیابی های وزارت نیرو
   كسب رتبه اول روابط عمومي
تقدیرنامه کسب مقام دوم آمادگی تولید نیروگاه شیراز
تقدیرنامه کسب رتبه اول روابط عمومی در بخش ارتباطات مردمی و تکریم ارباب رجوع
 

تقدیرنامه کسب مقام سوم آمادگی تولید
تقدیرنامه مشارکت واحدهای نیروگاه در کنترل فرکانس شبکه
تقدیرنامه اخذ گواهینامه سیستم های کیفیت
تبریک کسب عنوان برتر مدیریت فعالیت های آماری
تبریک دریافت گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت
تقدیرنامه کاهش جرایم آزمون ناموفق ظرفیتخط مشی سیستم مدیریت یکپارچه IMS(سیتم مدیریت کیفیت،زیست محیطی و ایمنی و بهداشت شغلی) خط مشی نظام آراستگی 5S


  گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2015 از موسسه MIC
گواهینامه سیستم زیست محیطی ISO14001:2015 از موسسه MIC 


گواهینامه ایمنی و بهداشت شغلی ISO 45001:2018 از موسسه MIC  گواهینامه نظام آراستگی 5S از موسسه MIC