منوی اصلی
 
A very basic Superfish menu example
  مزایده ها و مناقصه ها
 
مناقصه های اختصاصی
مناقصه های عمومی
عنوان مناقصهشماره مناقصهتاریخ مناقصهمشاهده
FilterFilter 
مناقصه عمومی دو مرحله ای تهیه و تامین مواد اولیه، پخت و توزیع غذا برای کارکنان نیروگاه گازی شیراز 6/24/2019 12:00:00 AM مشاهده
مناقصه عمومی دو مرحله ای تهیه و تامین مواد اولیه، پخت و توزیع غذا برای کارکنان نیروگاه سیکل ترکیبی فارس 6/24/2019 12:00:00 AM مشاهده