منوی اصلی
 
A very basic Superfish menu example
  مزایده ها و مناقصه ها
 
 
آرشیو اخبار
فراخوان مزایده عمومي یک مرحله اي
شركت مديريت بهره برداري توليد برق فارس در نظر دارد محصول زیتون به شرح ذیل را از طريق مزایده عمومي به فروش برساند.
1400/6/16  مشاهده متن کامل

فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران
شركت مديريت بهره برداري توليد برق فارس در نظر دارد نسبت به ارزیابی کیفی مناقصه گران و تهیه فهرست کوتاه در زمینه تعمیر اتاق احتراق همراه با تعویض نازل واحد های گازی GEF9 نیروگاه سیکل ترکیبی فارس که تعمیرات مربوط به آن در نیمه دوم سال جاری انجام می شود، اقدام نماید.
1400/6/15  مشاهده متن کامل

فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران
شركت مديريت بهره برداري توليد برق فارس در نظر دارد نسبت به ارزیابی کیفی مناقصه گران و تهیه فهرست کوتاه در زمینه تعمیر ات اساسی واحد های گازی GEF9 نیروگاه سیکل ترکیبی فارس که تعمیرات مربوط به آن در نیمه دوم سال جاری انجام می شود، اقدام نماید.
1400/6/15  مشاهده متن کامل

فراخوان مناقصه عمومي یک مرحله اي با ارزیابي کیفي
شركت مديريت بهره برداري توليد برق فارس در نظر دارد موضوع ذيل را از طريق مناقصه عمومي به پيمانكار داراي مجوز از مراجع ذي صلاح و واجد شرايط واگذار نمايد.
1400/5/26  مشاهده متن کامل