منوی اصلی
 
A very basic Superfish menu example
  مزایده ها و مناقصه ها
 
مناقصه های اختصاصی
مناقصه های عمومی
عنوان مناقصهشماره مناقصهتاریخ مناقصهمشاهده
FilterFilter 
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید 3240 عدد فیلتر هوای ورودی کمپرسور توربین - نوبت اول 6/30/2020 12:00:00 AM مشاهده
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید 3240 عدد فیلتر هوای ورودی کمپرسور توربین - نوبت دوم 6/30/2020 12:00:00 AM مشاهده
مناقصه عمومی دومرحله ای تهیه و تامین مواد اولیه، پخت و توزیع غذا برای کارکنان نیروگاه نیروگاه سیکل ترکیبی فارس 6/30/2020 12:00:00 AM مشاهده
مناقصه عمومی دومرحله ای تهیه و تامین مواد اولیه، پخت و توزیع غذا برای کارکنان نیروگاه نیروگاه گازی شیراز 6/30/2020 12:00:00 AM مشاهده
مناقصه عمومی دومرحله ای تهیه و تامین مواد اولیه، پخت و توزیع غذا برای کارکنان نیروگاه سیکل ترکیبی فارس و نیروگاه گازی شیراز 6/7/2020 12:00:00 AM مشاهده
مناقصه عمومی دو مرحله ای انجام فعالیت های بخشی از تعمیرات، نگهداری و بهره برداری از نیروگاه ها 4/24/2020 12:00:00 AM مشاهده
مناقصه عمومی دو مرحله ای انجام فعالیت های خدمات عمومی شرکت 4/24/2020 12:00:00 AM مشاهده
مناقصه عمومی دو مرحله ای نگهداری از فضای سبز نیروگاه سیکل ترکیبی فارس 4/24/2020 12:00:00 AM مشاهده