منوی اصلی
 
A very basic Superfish menu example
  مزایده ها و مناقصه ها
 
مناقصه های اختصاصی
مناقصه های عمومی
عنوان مناقصهشماره مناقصهتاریخ مناقصهمشاهده
FilterFilter 
مناقصه عمومی دومرحله ای انگهداری از فضای سبز نیروگاه سیکل ترکیبی فارس 4/17/2019 12:00:00 AM مشاهده
مناقصه عمومی دومرحله ای انجام فعالیت های خدمات عمومی شرکت 4/17/2019 12:00:00 AM مشاهده