منوی اصلی
 
A very basic Superfish menu example
  مزایده ها و مناقصه ها
 
 
آرشیو اخبار
فراخوان مناقصه عمومي یک مرحله اي با ارزیابی کیفی – تجدید شده
شركت مديريت بهره برداري توليد برق فارس در نظر دارد موضوع ذيل را از طريق مناقصه عمومي به پيمانكار داراي مجوز از مراجع ذي صلاح و واجد شرايط واگذار نمايد.
1401/3/26  مشاهده متن کامل

فراخوان مناقصه عمومي یک مرحله اي با ارزیابی کیفی – تجدید شده
شركت مديريت بهره برداري توليد برق فارس در نظر دارد موضوع ذيل را از طريق مناقصه عمومي به پيمانكار داراي مجوز از مراجع ذي صلاح و واجد شرايط واگذار نمايد.
1401/3/4  مشاهده متن کامل

فراخوان مناقصه عمومي یک مرحله اي با ارزیابی کیفی
شركت مديريت بهره برداري توليد برق فارس در نظر دارد موضوع ذيل را از طريق مناقصه عمومي به پيمانكار داراي مجوز از مراجع ذي صلاح و واجد شرايط واگذار نمايد.
1401/2/10  مشاهده متن کامل

فراخوان مناقصه عمومي یک مرحله اي با ارزیابی کیفی
شركت مديريت بهره برداري توليد برق فارس در نظر دارد موضوع ذيل را از طريق مناقصه عمومي به پيمانكار داراي مجوز از مراجع ذي صلاح و واجد شرايط واگذار نمايد.
1401/2/10  مشاهده متن کامل

فراخوان مزایده عمومي یک مرحله اي
شركت مديريت بهره برداري توليد برق فارس در نظر دارد محصول زیتون به شرح ذیل را از طريق مزایده عمومي به فروش برساند.
1400/6/16  مشاهده متن کامل