منوی اصلی
 
A very basic Superfish menu example
  تماس با ما
 

اداره مرکزی
آدرس : شیراز - خیابان هفت تیر - خیابان هدایت غربی - شماره 111

کد پستی : 45616-71347

تلفن : 4-32343151

نمابر : 32307189

پست الکترونیک : info@fpgm.com


نیروگاه سیکل ترکیبی فارس
آدرس : شیراز - بالا تر از فرودگاه - نرسیده به پلیس راه - جاده اختصاصی نیروگاه سیکل ترکیبی فارس

کد پستی : 435/71765

تلفن : 38233001

نمابر : 32307183

پست الکترونیک : info@fpgm.com

مدیر روابط عمومی : سید حسین مدرسی راد
تلفن تماس:32343151-4
داخلی:226

مسئول سایت:اداره فن آوری اطلاعات
تلفن تماس:32343151-4
داخلی:234-235